Debian 4.0 (Etch) üzerine open-vm-tools yüklenmesi

VMware Inc. VMware-Tools ‘un açık kaynak sürümü olan open-vm-tools ‘ u yayınladı. Gentoo üzerinde open-vm-tools yüklemesi çok kolay iken (emerge open-vm-tools), Debian GNU/Linux 4.0 Etch üzerinde yüklemek bu kadar kolay değil. Şimdi open-vm-tools yüklemesine geçelim.

UYARI!: Aşağıda yazan adımları yazıldığı biçimde takip etmeniz önemli ve gereklidir, aksi takdir de ağ bağlantınız devre dışı kalabilir! Ve ayrıca bu adımları uygularken yerelden bağlı olunuz, ssh bağlantısı ile değil, moduller yüklenirken ağ bağlantılarınız kesintiye uğrayabilir ve sonda ağ bağlantısını yeniden başlattığınızda bağlantınız kopacaktır.

etch-backports deposunu sources.list ‘imize ekleyelim.

# echo “deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free” >> /etc/apt/sources.list

Yerel depo önbelleği (local repository cache)’i güncelleyelim.

# apt-get update

open-vm-source için gerekli olan bazı kernel modüllerini ve paketleri yükleyelim.

# apt-get install build-essential autotools-dev libdumbnet-dev libgtk2.0-dev libicu36-dev libpam0g-dev libproc-dev libx11-dev libxinerama-dev libxtst-dev linux-headers-$(uname -r)

open-vm-source ‘ü yükleyelim.

# apt-get install open-vm-source

‘modules assistant’ çalıştırarak paketleri oluşturalım.

# m-a open-vm

Üretilmiş modülleri yükleyelim.

# m-a install open-vm-source

open-vm-tools ‘ü yükleyelim.

# apt-get install open-vm-tools

Ağ arayüz servislerini yeniden başlatalım.

# /etc/init.d/networking restart