renameutils ile kolay dosya adlandırmak

Dosyaların hepsini teker teker elle adlandırmak kadar işkence veren veya amalelik yaptıran başka bir durum yoktur. Ve birçoğumuzda şarkı veya resim adlarmamızda bunu yapmak zorunda kalmışızdır.  renameutils bizi tam olarak amalelikten kurtarmasada tüm dosyaları tek bir ekranda aynı anda değiştirme olanağı sağlıyor, Enter qmv, diyerek renameutils’i bir parçası olarak çalıştıracağız.

İlkolarak Rename Utils ‘i aşağıdakı komut ile debian makinamıza yükleyelim.

#aptitude install renameutils

Yükleme işlemi tamamlanmıştır.

qmv kullanarak;

Aşağıdaki biçimde mp3 dosyalrımızın adlandırıldığını farzedelim:

$ ls
track10.mp3 track12.mp3 track2.mp3 track4.mp3 track6.mp3 track8.mp3
track11.mp3 track1.mp3 track3.mp3 track5.mp3 track7.mp3 track9.mp3

qmv bize bu dosyaları text editöründe editlememizi sağlıyor, öntanımlı editör olarak $EDITOR tanımlıdır fakat eğer biz istersek bunu değiştirebiliriz.
$ qmv --editor=emacs *

Genel biçimde 2 kolon vardır ve original dosya ismi sol tarafta ve hedef dosya ismi sağ tarafta,

$ ls
01-Kill_The_lights.mp3 05-Redstars.mp3 09-To_Die_For.mp3
02-Goodnight.mp3 06-Looking_Glass.mp3 10-Walking_With_Strangers.mp3
03-Falling_Down.mp3 07-Science.mp3 11-Weekend.mp3
04-Unfamilliar.mp3 08-Remember_Me.mp3 12-Movie.mp3

Tabiki  bir çok kısayolu bul/değiştir gibi regular expressions kullanbilirsiniz, fakat dosyalara öntanımlı biçimde bir isimlendirme yaparken qmv kendi kozunu oynar 🙂

qmv -f destination-only *

Şimdi M-x replace-string kullanarak (veya siziz kullandığınız başka bir editörü kullanarak) ‘-’ ile ‘-The_Birthday_Massacre-Walking_With_Strangers-’ yer değiştirerek ve album adı ve band adını eklemiş olalım. Burada kullandığımız bazı editörler bunun çok daha fazlasını tabiki yapabilirler.