5651 sayılı Kanun’da Yapılacak Değişikliklerle İlgili Görüşler

Ülkemizde özellikle son yıllarda gündeme gelen olaylar gözetilerek hızlı bir şekilde yasa hazırlığı yapıldığı ve bu tasarıların hemen yasalaşarak Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği görülmektedir. Bu durum özellikle yasaları…

Okumaya devam edin5651 sayılı Kanun’da Yapılacak Değişikliklerle İlgili Görüşler