mod_slotlimit ile Apache Kaynak Limitlerinin Yönetilmesi

mod_slotlimit dinamik yuvaları ayırmayı ve statik kurallarını kullanarak çalışan herbir sitede kaynakları yönetmek için kullanılan bir apache modülüdür.

Sistemin Hazırlanması

mod_slotlimit ‘i derlemek için apxs2 (Apache eklenti aracı) sistemde yüklü ve Apache ile yapılandırılmış olmalıdır.

Aşağıdaki komutu kullanarak yükleme yapalım.

#apt-get install apache2-prefork-dev build-essential

Kaynak paketini buradaki bağlantıdan indirelim

wget http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/mod-slotlimit/mod_slotlimit.tar.gz

Aşağıdaki şekilde sıkıştırılmış dosyayı açalım ve derledikten sonra kuralım:

#tar zxvf mod_slotlimit.tar.gz

#cd mod_slotlimit-1.1

#make

#make install

Modülün Yüklenmesi

Ayar dosyasına mod_slotlimit modülünü ekleyelim

#vi /etc/apache2/httpd.conf

LoadModule slotlimit_module   /usr/lib/apache2/modules/mod_slotlimit.so

mod_slotlimit Ayarlanması

Kullanışlı talimatlar ve daha fazla bilgi istiyorsanız mod_slotlimit belgesine göz atınız.

AvailableSlotsPercent – Percentage of apache slots available in order to activate dynamic slot allocation algorithm
MaxConnectionsPerSite – Max connections for each running site
LimitSite – Specific site to limit
LimitSiteConnections – Max connections for “LimitSite”
ClientIpLimit – Number of maximum simultaneous connection per IP
ForceVhostName – Force vhost hostname in scoreboard. Useful when vhost hostname do not match site visited, for example if you’re using mod_vhost_alias

Şimdi apache2 ayar dosyamızı güncelleyelim

#vi /etc/apache2/apache2.conf

Aşağıdaki satırları ekleyelim ve çıkalım.

<IfModule mod_slotlimit.c>
AvailableSlotsPercent 15
MaxConnectionsPerSite 30
LimitSite www.BadSite.xxx
LimitSiteConnections 15
ClientIpLimit 15
ForceVhostName On
</IfModule>

Şimdi Apache sunucumuzu yeniden başlatalım

#/etc/init.d/apache2 restart