You are currently viewing Terminal 101: Bash Script ile Terminal’i otomatiklestirmek

Terminal 101: Bash Script ile Terminal’i otomatiklestirmek

Terminalde yinelenen komutlara aliases’ler atayabilirsiniz, fakat çoklu komut yığınlarını önce biri sonra diğeri olacak şekilde tekrar tekrar kullanmak zorundaysanız, Bash (veya Shell) script dilini kullanmanız gerekmektedir. Bir Shell Script ile, komutlar yığını bir dosyada saklayabilir, ve komutları yığın olarak çalıştırabilirsiniz.

Script Olusturma

Hello World

TextEdit’i açarak aşağıdaki gibi örnek komut dosyası oluşturabilirsiniz ve düz metin editöründe Format > Make Plain Text’i seçebilirsiniz. Sonra, Aşağıda tam olarak gösterildiği gibi komutu yazınız:

echo "Hello, world!"

Bu satır bir çıktı satırıdır. Bu sadece tırnak içeriğini terminal ekranına çıktısını gösterir. Bu senaryoda, “Hello, world!” ekrana çıkacaktır. Siz istediğiniz ve herhangi bir terminal komutu yazabilir ve bu dosyada toplayabilirsiniz. Komutlar, yazıldığı sırayla birbiri ardına çalıştırılacaktır.

Dosyayı kaydetmek için hazır olduğunuzda, TextEdit’te File> Save As ‘i tıklatın. “. Sh” dosya uzantısı olacak şekilde, dosya adı girin ve sonra belgeyi kaydedin.

İzinleri ayarlama

Script’i terminalde çalıştırmadan önce dosyanın izinlerini yaralamalı ve böylece çalıştırılabilir hale getirmelissiniz. Bunu yapmak için, terminal açın ve dosyanın kaydedildiği konuma gidin. Sonra, dosya izinlerini değiştirmek için aşağıdaki komutu yazın:

sudo chmod 700 file.sh

“file.sh” adını kendi script’inizin adı ile değiştirin.

Script’in çalıştırılması:

Komutu kaydettiğiniz yere gidin ve komut dosyasını çalıştırmak aşağıdaki şekilde çalıştırınız:

./file.sh

Kaydetmiş olduğunuz shell script adını”file.sh” değiştirin. Bu komut geçerli dizinden komut dosyasını çalıştırmak demektir.