You are currently viewing PA’da Şu Anda Yüklü Olan SFP Modülleri Nasıl Görüntüleriz

PA’da Şu Anda Yüklü Olan SFP Modülleri Nasıl Görüntüleriz

Small Form-Factor (SFP) takılabilir kompakt yapıda, hem telekominikasyon ve hem de data iletişimi uygulamaları için kullanılan tak-çalıştır alıcı-verici cihazdır. PA-2000 Serisi, PA-3000 Serisi, PA-4000 Serisi, ve PA-5000 Serisi güvenlik duvarları SFP modül yuvaları bulunmaktadır. Bu yazımda Palo Alto Networks cihazları üzerinde şu anda yüklü olan SFP modüllerinin nasıl görünteleyeceğimizi açıklayacağım.

PAN-OS 4.1.x ve 5.0.x için, CLI’da aşağıdaki komutu çalıştırın:
>show system state filter sys.sX.pY.phy
Burada interface 1/21 örneği için X=slot=1 ve Y=port=21 ‘i kullanıyorum.

Normal SFP modülü çıktısı

sys.s1.p21.phy: { 'link-partner': { }, 'media': SFP-Plus-Fiber, 'sfp': { 'connec
tor': LC, 'encoding': Reserved, 'identifier': SFP, 'transceiver': , 'vendor-name
': FINISAR CORP. , 'vendor-part-number': FTLX8571D3BCL , 'vendor-part-rev':
A , }, 'type': Ethernet, }

Arızalı SFP modülü çıktı
Eğer çıktı aşağıdaki örneğe benzer şekilde ise, o zaman SFP modülü arızalı olabilir:

sys.s1.p21.phy: { 'link-partner': { }, 'media': SFP-Fiber, 'sfp': { 'connec
tor': vendor specific, 'encoding': Reserved, 'identifier': SFP, 'transceiver': , 'vendor-name
': yyyyyyyyyyyyyyyy, 'vendor-part-number': yyyyyyyyyyyyyyyy, 'vendor-part-rev':
yyyy, }, 'type': Ethernet, }

Not: Yukarıdaki komut çıktısını doğrulak için, SFP modülünü takılı olduğu SFP portundan çıkarın ve başka bir SFP portuna takın. Yukarıda örneğini verdiğim show system state filter komutunu yeniden çalıştırınız. Eğer çıktı aynı ise, bu durumda modül arızalı demektir.