You are currently viewing Palo Alto Networks Cihazlarında MP ve DP Uptime’larını görüntülemek

Palo Alto Networks Cihazlarında MP ve DP Uptime’larını görüntülemek

Palo Alto cihazinda bildiğiniz gibi iki tane plane (kart) vardır, plane’lerin adları Data Plane (güvenlik duvarı görevi görüyor) ve Management Plane (cihazın yönetimini sağlamaktadır.) Bu kartlar bağımsız olarak çalışmaktadır. Örneğin cihazı yeniden başlatmadan bu plane’leri aynı ayrı yeniden başlatabilirsiniz.

Uptime zamanları kartların yeniden başlarılmasına göre farklılık gösterebilir. Bu yazıda her bir kartın çalışma sürelerini nasıl öğreniriz açıklayacağım.

Management Plane

 1. Komut satırında şu komutu giriniz: show system resource | match up
  Aşağıdaki gibi bir komut çıktısı görürsünüz.
  baris@PA-3050(active)> show system resources | match up
  top - 15:48:01 up 130 days, 23:01, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
  142 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 sync_supers
 2. API: https://hostname/api/?type=op&cmd=<show><system><resources></resources></system></show>&key=APIKEY
  Not: “hostname” ve “APIKEY” değerlerini kendi cihazınızdaki değerler ile değiştiriniz.

Data Plane

 1. Komut satırında şu komutu giriniz: show system info | match uptime
  Aşağıdaki gibi bir komut çıktısı görürsünüz.
  baris@PA-3050(active)> show system info | match uptime
  uptime: 130 days, 23:04:28
 2. API: https://hostname/api/?type=op&cmd=<show><system><info></info></system></show>&key=APIKEY
  Not: “hostname” ve “APIKEY” değerlerini kendi cihazınızdaki değerler ile değiştiriniz.
 3. GUI:  Dashboard > General Information sekmesinde çalışma süresi değeri bulunabilir.
 4. SNMP:  .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 (hrSystemUptime), MIB : SNMPv2-MIBPAN_snmp_uptime