You are currently viewing Mac OS X: SHA-1 Özeti Nasıl Doğrulanır

Mac OS X: SHA-1 Özeti Nasıl Doğrulanır

Bir SHA-1 özetinin (aynı zamanda bir sağlama olarak da bilinir) doğrulama için nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.
Önemli: Bir yazılım güncelleştirmesi SHA-1 doğrulaması isteğe bağlıdır; bir güncelleştirmenin veya indirilen programın orijinalliğini doğrulamak isteyen kişiler için Apple yazılım güncellemeleri sağlamaktadır.

Not: Apple Otomatik Yazılım Güncellemesi, SHA-1 özet doğrulama sizin için otomatik olarak gerçekleştirilir.

Elle indirilen bir SHA-1 özet içeren Apple yazılımı veya güncellemesini doğrulamak için, aşağıdaki adımları uygulayınız:

1. Terminal’i (/ Applications / Utilities ‘de bulunur) açınız.
2. Terminal istecisine aşağıdaki komutu yazın:

user$ openssl sha1 [Dosyanın tam yolu]

Bir SHA-1 ileti özeti aşağıdaki şekilde görünür:

 SHA1 (dosyaya tam yolu) = [sağlama miktarı]

Örnek:

user$ openssl sha1 /Users/myaccount/Documents/1024SecUpd2003-03-03.dmg

SHA1(/Users/myaccount/Documents/1024SecUpd2003-03-03.dmg) 
=2eb722f340d4e57aa79bb5422b94d556888cbf38

Ek Bilgi:

SHA-1

SHA-1 aslında bir veri dosyası için güvenli bir sağlama toplamıdır. SHA-1 sağlaması bir şifreleme standardını temel alır. Verilen bir dosya için, SHA-1 olarak bilinen bir 160 bit şifreli “ileti özeti” çıktısı üretir. Bu modifiye edilmiş dosyanın gerçeği ile aynı ileti özeti üretme olasılığı oldukça düşüktür. Eğer dosya bir yerden başka bir yere aktarılırken değiştirilirse, dosyanın ileti özeti de aynı zamanda değişir.

SHA-1 ve Apple Yüklemeleri:

Apple indirmerini elle yüklenebilir veya güncelleme yapılabilinir. İndirdiğiniz dosya için SHA-1 özetini orijinal kaynağında size verilen SHA-1 ileti özeti ile karşılaştırarak, dosyanın değiştirilmiş mi orijinal mi olduğunu kontrol edebilirsiniz.