Debianda kendi isimlendirmemizi nasıl yaparız? (aliases)

Aliases yada türkçe ismiyle yeniden isimlendirme bazı komular için kısa yollardır. Örneğin, eğer mevcut bulunduğunuz dizin /usr/bin ve /var/cache/apt/archive dizinine hızlaca geçmek isterseniz “cd /var/cache/apt/archive” yazmanız gerekmektedir. Fakat bu uzun ve zaman kaybına sebep olan bir yoldur. Bu durumda aliases yardımıza gelir. Siz sadece “archive” veya “pak” yazarak istediğimiz dizine gideriz.

İlk olarak ~/.bashrc dosyasını düzenleyelim

#vi ~/.bashrc

ve aşağıdaki 3 satırı içerdiğinden emin olalım. (Eğer yoksa bunları ekleyelim)

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi

Kendi ~/.bashrc dosyamızı düzenledikten sonra kendi aliases’ larımızı yazabiliriz.

#vi ~/.bash_aliases

Örnekler:

alias dld=’cd ~/downloads’
alias x11=’nano /etc/X11/XF86Config-4′
alias pak=’cd /var/cache/apt/archives’

Dosyayı kaydedelim ve çıkalım.

Yukarıdaki örnekte, “dld”, “x11″ ve “pak” komutları çalıştırılabilme haklarına sahip olmalıdırlar.