Check Point SecurePlatform makineyede Yönetici ve / veya uzman şifreleri bilinmediği zaman nasıl yeniden erişim kazanılır? # 1

ÇÖZÜM:

Notlar:

  • Aşağıdaki prosedür yalnızca Open servers SecurePlatform ile ilgilidir.
  • Aşağıdaki prosedürler bir UTM-1 cihaz üzerinde gerçekleştirilemez.

Yönetici ve / veya uzman şifreleri bilinmediği zaman SecurePlatform makinesine (Open Server yüklü) yeniden erişim kazanmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

  1. Red Hat açılış CD’sini kullanarak
  2. Red Hat açılış CD’si alternatif method kullanarak
  3. Canlı Linux dağıtımı Knoppix kullanarak

Yöntem 1 – Red Hat açılış CD’sini kullanarak

1. Red Hat açılış CD’si edinin. (Mevcut Fedora Core açılış CD’si olarak da çalışır).

2. Boot istemi açılışta Red Hat CD’den aşağıdaki komutu yazarak açınız.
linux rescue

3. Sizden istenilen önyükleme işlemi tarafından sunulan sorulara cevap veriniz.

4. Sistemi sabit diskten mount edilir ve konumu gösteriniz. Sistem konumunu yazınız ( /mnt/sysimage/, veya /mnt/sysimage/ olmalıdır).

5. Komut istemcisi tekrar görüntülendiğinde, aşağıdaki dosyayı düzenleyin (Vi editörünü kullanabilirsiniz):
/mnt/sysimage/boot/grub/grub.conf

6. Aşağıda gibi görünen olan satırı bulun:
password --md5 'şifreli rakamlar, harfler ve sembollerin olduğu bir demet'
Bu satırın başında bir ‘#’ ekleyin. Daha sonra bu aşağıdaki gibi görünmelidir:
# password --md5 'şifreli rakamlar, harfler ve sembollerin olduğu bir demet'

7. ‘lock’ kelimesi ile başlayan bir satırı bulun.
Bu satırın başında bir ‘#’ ekleyin.

8. Düzenleme oturumu kaydedin ve çıkın.

9. Makineyi yeniden başlatın.

10. CD’den tekrar CD-ROM sürücüsünden önyükleme yapmadan çıkarın.

11. Aşağıdaki istemi görüntülendiğinde:
GRUB
...
(Bu noktalar default kernel ile açılıncaya kadar artar)
'Space' tuşuna basınız. Bu GRUB menüsünü görüntüleyecektir.

12. 'Maintenance' kelimesi olan satırı seçin ve 'Enter' tuşuna basın.
Not: Bu ​​adım Maintenance moduna önyükleme başarısız olursa, gerçekleştirin:
'Maintenance' içeren satırı seçin ve ‘e’ tuşuna asın .
Bu önyükleme seçeneği GRUB seçenekleri düzenlemek için izin verir.
Bu seçenek ile boot etmek için ‘b’ tuşuna basın.

13. SecurePlatform başlayınca aşağıdakine benzer bir iletiye gösterir:
sh-bash 2.0.5#
Change the passwords for:

14. Aşağıdaki şekilde şifreleri değiştirin:
‘Admin’ gibi bir kullanıcı, aşağıdaki komutu çalıştırın:
\ passwd admin
Uzman modu için, aşağıdaki komutu çalıştırın:
For Expert mode, run:
/bin/expert_passwd

15. Yeniden başlatın.