CDPR – Cisco Discovery Protocol

cdpr, Cisco Discovery Protokolünü kullanan, ağınızdaki ilginç şeyleri öğrnenmenize yardım eden küçük ve güzel bir komuttur.

cdpr paketi ‘ni kurmak çok basittir, kullanıcı kitapcığı ile ayarlar kolayca yapılabilir:

root@optimus:/home/dean# apt-get install cdpr

Öncelikle yükleme yaptıktan sonra “cdpr -help” komutunu çalıştırarak yardım komutlarını görelim. (Uyarı, script /sbin dizini altında yüklüdür, ve sadece root tarafından çalıştırılabilir.)

root@optimus:/home/dean# cdpr -help
cdpr - Cisco Discovery Protocol Reporter
Version 2.2.1
Copyright © 2002-2006 - MonkeyMental.com

d: Specify device to use (eth0, hme0, etc.)
h: Print this usage

t: time in seconds to abort waiting for a packet (should be > 60)
v[vv]: Set verbose mode

** Options dealing with server updates: **
u: Send cdpr information to a cdpr server
requires config file as arg
l: Location/description of this port for use with -u or -s and -p
n: Override the hostname reported to the server for use with -u or -s and -p
s: Server to send information to specify port with a : after Server/IP
Example: 192.168.1.20:88 (default: 80) requires -p (overridden by -u)
p: Path of server script to send data to requires -s (overridden by -u)

cdpr başka opsiyon girmeden çalıştırınca karşınıza basit bir menü gelmektedir, çalışmak istediğiniz arayüzü buradan seçebilirsiniz.

root@optimus:/home/dean# cdpr
cdpr - Cisco Discovery Protocol Reporter
Version 2.2.1
Copyright © 2002-2006 - MonkeyMental.com

1. eth0 (No description available
2. br0 (No description available)
3. eth1 (No description available)
4. usb1 (USB bus number 1)
5. usb2 (USB bus number 2)
6. usb3 (USB bus number 3)
7. usb4 (USB bus number 4)
8. usb5 (USB bus number 5)
9. any (Pseudo-device that captures on all interfaces)
10. lo (No description available)
Enter the interface number (1-10):

Tercih ettiğiniz arayüzü seçiniz ve cdpr bunu yaparken bekleyiniz.

8. usb5 (USB bus number 5)
9. any (Pseudo-device that captures on all interfaces)
10. lo (No description available)
Enter the interface number (1-10):1
Using Device: eth0
Waiting for CDP advertisement:
(default config is to transmit CDP packets every 60 seconds)
Device ID
value: SMC10390011
Addresses
value: 10.16.126.9
Port ID
value: 4/33

Şimdi CDP size daha fazlasını verebilir.

Eğer “cdpr --help” komutunun çıktısına bakarsanız veya cdpr yardım sayfasına göz atarsanız, menüyü atalayabileceğinizi ve -d parametresi ile istediğiniz aygıtı seçebileceğinizi, ve daha fazla ayrıntılara (verbosity) -v veya  -vvv erişebileceğinizi görebilirsiniz. 

root@optimus:/home/dean# cdpr -d eth0 -vvv
cdpr - Cisco Discovery Protocol Reporter
Version 2.2.1
Copyright © 2002-2006 - MonkeyMental.com

Using Device: br0
Waiting for CDP advertisement:
(default config is to transmit CDP packets every 60 seconds)
Received a CDP packet, header length: 484

cdp packet:
version: 02
time to live: b4
checksum: 83e2

cdp type/len/val:

[snip]

cdp type/len/val:
type: 001a – Unknown type
length: 0010
Unknown type
value: 00 00 00 01 00 00 00 00 FF FF FF FF
Data Link Type: Ethernet (10MB, 100MB, 1000MB and up).

cdpr aynı zamnada size -u komutunu kullnarak web sunucuda bu detayların kapatılmasını sağlayabilirsiniz. /usr/share/doc/cdpr/README.cdprs dosyasına bakarak bunun nasıl yapılacağını bulabilirsiniz.

cdpr biraz perl/python/poisonoftheday ile kolaylıkla paketlenebilir ve veri diğer hesap açmaları doğrultusu için kullanılabilir.  Biraz kod ile uğraşarak makineler ile ilgili olarak çok daha fazla bilgi elde edilebilir. Örneğin; hangi anahtar hangi anahtar portunda takılı olduğu gibi. IPMI ile diğer birçok özellik (örneğin seri numaraları) donanımla gelen yazılımlar ile ilgili bilgiler edinilebilir ve bunların hepsi otomatik olarak yapılabilir.