Temel Gaia CLISH komut satırını kullanarak Interface ve Statik Route eklemek

Ürün: Security Gateway, Security Management
Versiyon: R75.40, R75.40VS, R75.45, R75.46, R76
OS: Gaia
Platform / Model: Hepsi

Aşağıda Chek Point Gaia CLISH komut satırı interface ve route örnekleri vardır.

Interface temel ayarları:

Not: ifconfig/ip komutları hala Expert modda çalışmaktadır, fakat bu kullanılamayabilir. Çünkü ifconfig/ip komutu ile yapılan ayarlar beklenildiği gibi çalışmayabilir ve bağlantı problemlerine sebep olarak makina üzerinde problem yaşamanıza sebep olabilir.

 • interface IPv4 adres ve netmask ‘ını ayarlamak:
  HostName> set interface eth2 ipv4-address 172.26.115.20 mask-length 24
 • interface ‘e yorum eklemek:
  HostName> set interface eth2 comments "Internal Interface"
 • interface hızı ve duplex’i ayarlamak:
  HostName> set interface eth2 link-speed 1000M/fullNot: Eğer gerikiyorsa ‘auto-negotation on‘ komutunu kullanınız.
 • interface’i aktive etmek:
  HostName> set interface eth2 state on
 • Mevcut interface konfigürasyonunu görmek:
  HostName> show interface eth1
  link-speed 1000M/full
  ipv6-autoconfig Not configured
  speed 1000M
  mac-addr 00:50:56:B8:06:EF
  state on
  duplex full
  type ethernet
  comments {Internal Interface}
  mtu 1500
  auto-negotiation Not configured
  ipv4-address 172.26.115.20/24
  ipv6-address Not Configured
  
  Statistics:
  TX bytes:0 packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  RX bytes:0 packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 • Konfigürasyonu kaydetmek:
  HostName> save config

Statik Route için Temel Konfigürasyonlar:

 • 172.26.115.1 ‘i default gateway olarak tanımlamak:
  HostName> set static-route default nexthop gateway address 172.26.115.1 on
 • 172.26.116.0/24 network’üne 10.100.100.20 gateway’i ile erişmek:
  HostName> set static-route 172.26.116.0/24 nexthop gateway address 10.100.100.20 on
 • Mevcut Route ‘lari görmek:
  HostName> show route
  Codes: C - Connected, S - Static, R - RIP, B - BGP, 
   O - OSPF IntraArea (IA - InterArea, E - External, N - NSSA)
   A - Aggregate, K - Kernel Remnant, H - Hidden, P - Suppressed
  
  S 0.0.0.0/0 via 192.168.0.1, eth0, cost 0, age 2413 
  C 172.26.115.0/24 is directly connected, eth1
  S 10.100.101.0/24 via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 37 
  S 10.100.102.0/24 via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 20
  S 10.100.103.0/24 via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 17 
  S 10.100.104.0/24 via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 14
  S 10.100.105.0/24 via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 11 
  S 10.100.106.0/24 via 10.100.100.2, eth2, cost 0, age 8
  C 127.0.0.0/8 is directly connected, lo C 192.168.0.0/24 is directly connected, eth0
 • Konfigürasyonu kaydediniz:
  HostName> save config

Bağlantılı dokümanlar:

Gaia Administration Guide (R75.40, R75.40VS, R76)