Approx ile yerelde debian sistemlerin güncellenmesi

Approx HTTP-tabanlı bir  Debian arşiv sunucusudur.  İsteğe göre uzak depolardan paketleri gidip getiren ve yerel kullanım için önbellekleme (cache) yapan bir programdır.

Approx size zaman kazandırır ve  ağınızdaki bantgenişliği kullanımızı düşürür. Her bir paket uzaktaki siteden yalnızca bir kez indirilir ve yereldeki kullanıcıların yüklemesine veya güncelleme yapmasına, yerelde ne kadar makinenin olduğuna bakılmaksızın,  sunulur. Approx önbellği birkaç gigabyte disk kullanıma gereksinim duyar.

Approx aynı zamanda  kullanıcı makinelerinin yönetimini kolaylaştır: depo lokasyonları sadece approx makinesindeki ayar dosyasının değiştirilmesi ile değişir, böylece herbir kullanıcıda /etc/apt/sources.list dosyasını değiştirmeye gerek yoktur.

Approx ‘un debian’a yüklenmesi

#apt-get install approx

Approx sunucusunun ayarlanması

/etc/approx/approx.conf dosyasını editlemeniz gerekmektedir.

#vi /etc/approx/approx.conf

Aşağıdakine benzer şekilde sizde kendi ayarlarınızı ve depolarınızı giriniz.

interval 120
max_wait 10
debian          http://http.uk.debian.org/debian
security        http://security.debian.org/debian-security
non-us        http://non-us.debian.org/debian-non-US

dosyayı kaydedip çıkalım.

Şimdi approx sunucusunu yeniden başlatabiliriz;

#/etc/init.d/approx restart

Kullanıcı Ayarları

/etc/hosts ‘ı editleyerek localproxy yerine sizin approx sunucu IP addresini ayarlayınız

#vi /etc/hosts

Approx sunucu IPsini ve asını ekleyiniz:

172.30.8.3 approx-server

dosyayı kaydediniz ve çıkınız.

Sonrasında /etc/apt/sources.list dosyasını sizin approx sunucunuz ile çalışması için editleyiniz:

#vi /etc/apt/sources.list

aşağıdaki satırları ekleyelim

deb http://approx-server:9999/debian stable main non-free contrib
deb-src http://approx-server:9999/debian etch main non-free contrib
deb http://approx-server:9999/security stable/updates main non-free contrib
deb-src http://approx-server:9999/security etch/updates main contrib non-free
deb http://approx-server:9999/non-us stable main non-free contrib

kaydedelim ve çıkalım.

Şimdi güncellemeye başlayabiliriz

#apt-get update

İlk başlarda zaman aşımı problemleri ile karşılaşabilirsiniz: Bu durumda tekrar deneyiniz. İlk çalıştırmadan sonra ki çalıştırmalarda daha hızlı çalışacaktır.